oferta handlowa strona glowna

TRANZEX OFERTA HANDLOWA
NOWA GENERACJA PRZEWODÓW POKRYWANYCH SAX
(PAS) Z POTRÓJNIE WYTŁACZANYM POKRYCIEM XLPE
USZCZELNIANYCH WZDŁUŻNIE I RADIALNIE
PRZEZNACZONYCH DLA NAPOWIETRZNYCH LINII
WYSOKIEGO NAPIĘCIA 110 kV

 • Słupy tradycyjne lub wykonane z galwani-
  zowanych zamkniętych profili stalowych.
 • Całkowita wysokość struktury wykonanej
  z zamkniętych profili wynosi max. 30m.
 • Przewody SAX (PAS) 335 110kV są m.in.
  pionowo podwieszane w V- łańcuchach
  izolatorów przy pomocy osprzętu oplotowego.
 • Pas gruntu zajmowany przez słup jest mały
 • Generowane przez linię SAX 110kV pole
  elektromagnetyczne jest zdecydowanie
  mniejsze od promieniowania linii
  tradycyjnej.poczatek strony strona glowna© STATOM       Gliwice 1999/2007       © TRANZEX